Ats Kablo

Hizmetlerimiz

Kablolar Kablolar Aydınlatma Aydınlatma Şalt Malzemeler Şalt Malzemeler Pano ve Aksesuarları Pano ve Aksesuarları Ölçü ve Test Ekipmanları Ölçü ve Test Ekipmanları Switch Switch

Ölçü ve Test Ekipmanları

Ülke sanayilerinde gelişme, ülke çapında uluslararası standartlara ulaşabilmekle mümkündür. Bu da; ölçme cihazlarına, ölçme tekniklerinin doğruluğuna, güvenilirliğine, kontrol ve deney elemanlarının hatasız çalışmasına bağlıdır.

Elektrikle çalışan tüm makina ve cihazların düzenli olarak çalışmaya devam edebilmesi veya arızalandığında problemlerinin giderilebilmesi için, elektriksel ölçümlerinin yapılması gerekir. Elektriksel ölçmelerin birçok yararları olmakla birlikte en önemli olanları şunlardır.

*Arızanın hangi elemanlarda olduğunun bilinebilmesi,
*Elektronik elemanların sağlamlık kontrolünün yapılabilmesi,
*Elektrik devresindeki kopuklukların tespit edilebilmesi,
*Elektrik devresindeki kısa devrelerin bulunabilmesi,
*Elektrik devresinin normal çalışmadaki elektriksel değerlerinin, arıza durumundaki değerlerle karşılaştırılabilmesi.

Ölçü ve Test Ekipmanları